ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

2552/08/30

ปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่

ปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่
วิธีทำปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่
สูตร 1 เพิ่มความแข็งแรงเจริญเติบโตทางลำต้นและเร่งการออกยอดอ่อน
1. หอยเชอรี่บดหรือทุบละเอียดทั้งเปลือกหรือวัสดุเหลือใช้ประเภทอาหาร จำนวน 3 ส่วน
2. น้ำตาลโมลาส จำนวน 3 ส่วน
3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ (BE) จำนวน 1 ส่วน
4. ส่วนยอดของวัชพืชหรือพืชผักของเหลือใช้ต่างๆ เฉพาะส่วนยอด ถ้าจะใช้พืชสมุนไพรรวมไปด้วยก็ได้จำนวน 1 ส่วน
วิธีทำ
นำส่วนประกอบต่างๆ สับละเอียด เสร็จแล้วรวมเข้าด้วยกันบรรจุในถังหมักมีฝาปิดไว้ในร่ม ใช้ไม้คนเป็นครั้งคราว ถ้าน้ำแห้งหรือมีกลิ่นเหม็นให้เติมน้ำตาลโมลาสเพิ่ม หรือจะผสมน้ำสะอาดลงไปบ้างก็ได้ ทิ้งไว้ประมาณ15-30 วัน ไม่เกิดฟองอากาศ กลิ่นหอมคล้ายหัวเชื้อแป้งข้าวหมากเป็นอันว่าใช้ได้
สูตร 2 เพิ่มความแข็งแรงเจริญเติบโตทางลำต้นและเร่งการออกดอก
1. หอยเชอรี่บดหรือทุบละเอียดทั้งเปลือกหรือวัสดุเหลือใช้ประเภทอาหาร จำนวน 3 ส่วน
2. น้ำตาลโมลาส จำนวน 3 ส่วน
3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ (BE) จำนวน 1 ส่วน
4. ส่วนโคนแก่ของวัชพืช ผัก หรือผลไม้สุกและจะเพิ่มสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชไปด้วยก็ได้ แต่เน้นส่วนแก่ๆ ของสมุนไพร จำนวน 1 ส่วน
วิธีทำ
นำส่วนประกอบต่างๆ สับหรือบดละเอียด เสร็จแล้วรวมเข้าด้วยกันบรรจุในถังหมัก ปฏิบัติเช่นเดียวกับสูตร 1
สูตร 3 เพิ่มความแข็งแรงเจริญเติบโตและส่วนต่างๆ ของพืช
1. หอยเชอรี่บดหรือทุบละเอียดทั้งเปลือกหรือวัสดุเหลือใช้ประเภทอาหาร จำนวน 3 ส่วน
2. น้ำตาลโมลาส จำนวน 3 ส่วน
3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ (BE) จำนวน 1 ส่วน
4. ส่วนต่างๆ ของวัชพืช ผัก ผลไม้ที่ร่วงหล่นทั้งดิบ สุก รวมทั้งพืชสมุนไพรต่างๆ ที่ต้องการรวมกันจำนวน 1 ส่วน
วิธีทำ
นำส่วนประกอบต่างๆ สับหรือบดละเอียด เสร็จแล้วรวมเข้าด้วยกันบรรจุในถังหมัก ปฏิบัติเช่นเดียวกับสูตร 1วิธีใช้ปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่หรือวัสดุเหลือใช้ประเภทอาหารมนุษย์
1. เมื่อพืชอายุน้อย ระยะการเจริญเติบโตแรกๆ ให้ใช้อัตราส่วน 1: 500-1,000 หรือจากการทดสอบเบื้องต้นพบว่า อัตราเหมาะสมคือ 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ทุก 7-10 วัน/ครั้ง
2. เมื่อพืชอายุพ้นระยะกล้าไปแล้วใช้อัตราส่วน 20-50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ทุก 7-10 วัน/ครั้ง หรือจะใช้บัวรดน้ำลาดที่โคนต้นพืชก็ได้
3. ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยน้ำหมักรองพื้นก่อนปลูก หรือใส่บริเวณโคนต้นพืชก่อนใช้ ปุ๋ยน้ำหมักจะทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นมาก
4. การบรรจุปุ๋ยน้ำหมักใส่กระติกน้ำหรือขวดควรให้มีช่องว่างในขวดบ้าง จะได้มีออกซิเจนให้จุลินทรีย์อายุยืนนาน
5. เมื่อน้ำในถังหมักแห้งโดยที่ส่วนผสมยังย่อยสลายไม่หมด ให้เติมน้ำตาลโมลาสและน้ำมะพร้าวหรือน้ำสะอาดเพิ่มเติมจนกว่าจะย่อยสลายหมด แล้วต้องหมักเตรียมไว้ใช้ใหม่ตามต้องการ
6. เมื่อน้ำหมักผสมกับน้ำแล้วควรใช้ให้หมดในแต่ละครั้ง ถ้าพ่นเวลาเช้าและเย็นจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. น้ำหมักหอยเชอรี่เมื่อหมักได้ที่แล้วสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานปี บางครั้งจุลินทรีย์บางชนิดตายไปแต่ธาตุอาหารและฮอร์โมนยังอยู่ในปุ๋ยน้ำหมัก อยู่ที่วิธีการเก็บรักษาเท่านั้น
ประโยชน์ของปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่หรือวัสดุเหลือใช้ประเภทอาหารมนุษย์
1. สร้างความต้านทานให้กับต้นพืชที่จะเกิดศัตรูพืชต่างๆ
2. เป็นปุ๋ยและอาหารเสริมประเภทโปรตีนและแร่ธาตุต่างๆ จำนวนมากแก่ต้นพืช
3. เป็นฮอร์โมนช่วยการเจริญเติบโตสำหรับพืช
4. เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชหลายกลุ่มชนิด ทำให้ดินร่วนซุยระบบรากหาอาหารได้ดี ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้
5. สามารถลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเคมี สารเคมี ผู้ปลูก ผู้บริโภค ปลอดภัยจากสารพิษ
6. ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและศัตรูธรรมชาติ
7. ผสมน้ำอัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ให้ไก่กินประจำทุกวัน ทำให้สุขภาพสมบูรณ์ต้านทานการเกิดโรคได้
8. ผสมน้ำอัตราเข้มข้นลาด ถังขยะมูลฝอย ร่องระบายน้ำฝน ส้วมหรือคอกสัตว์ที่มีกลิ่นเหม็นต่างๆ ทำให้ดับกลิ่นได้ดี เป็นต้น


ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากปลาสูตร วท.
ผมเคยนำเสนอปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากปลาไปครั้งนึงแล้วครับ อันนี้เป็นอีกสูตรนึงครับไปเจอในเว็บของกรมส่งเสริมการเกษตรครับ ลองเอาไปทำดูครับ

ไม่มีความคิดเห็น: